درمرحله رنگ آمیزی رنگی که روی قطعه پاشیده می شود، رنگ پودری الکترواستاتیک است. رنگ پودری الکترواستاتیک تا زمانی که وارد کوره نشده است و عملیات پخت روی آن انجام نشده است به صورت پودری است و با کشیدن دست روی آن راحت و کاملا جدا می شود. به همین دلیل باید در کوره گذاشته شود.قطعات پس از طی این مرحله داخل کوره گذاشته می شوند و پس از گذراندن زمان پخت به صورت پخته شده از کوره خارج می شوند.


قطعات بعد از اینکه رنگ می شوند از اتاق رنگ خارج شده و وارد کوره ای به طول ۱۲ متر و دمای ۲۱۰ درجه می شوند. سپس قطعه رنگ شده به صورت پخته شده از انتهای کوره خارج می شود.رنگ قطعات پخته شده که از انتهای کوره خارج می شوند، یکدست با مقاومت بالا است.
در قسمتی از خط رنگ کارخانه  ، قطعه ای که رنگ شده برداشته می شود و قطعه جدید روی ریل نصب می شود تا وارد کابین رنگ شود و رنگ الکترواستاتیک روی آن زده شود . این سیکل دائما در حال حرکت می باشد