اجرای پروژه ها با بهترین کیفیت در حداقل زمان ممکن با هزینه بهینه
استفاده از نیرهای متخصص، مجرب و کارآمد در اجرای پروژه ها
مشاوره ، تحلیل ، طراحی و ساخت انواع باکس های فلزی رک های indoor &outdoor  شبکه و مخابرات ، کیس های کامپیوتر و جعبه های الکترونیکی و خاص مربوط به صنایع خودرو ، پزشکی و نظامی
 طراحی و ساخت کیوسک های اطلاع رسانی(information-kiosk)
طراحی ، مهندسی معکوس و کروکی برداری
مشاوره در ساخت دستگاه های صنعتی و تدارکات ساخت
تهیه طرح اولیه از ایده های شما
بارگذاری نیرو به صورت رایانه ایی و تحلیل فرآیندها توسط نرم افزار Simulia Abaqus
مدل سازی طراحی و ایده های صنعتی
مدل سازی طرح های دانش بنیان
تهیه شناسنامه فنی از قطعات و دستگاه های صنعتی
تهیه نقشه های اجرایی ، اسمبلی و مونتاژ ، BOM  ،GANT ، OPC پروژه ها
نقشه کشی و ترسیم  نقشه های دوبعدی به سه بعدی نقشه های مرکب - ترکیبی - انفجاری - ساده - دیتایل - مهندسی معکوس .
اندازه گیری واندازه برداری از قطعات ، دستگاه های صنعتی و ترسیم نقشه های مکانیک و برق دستگاهها توسط نرم افزارهای نقشه کشی